De schakel die de keten sluit 

Medicatie-veiligheidsprogramma voor ziekenhuizen en zorginstellingen

MedEye Nurse

Helpt verpleegkundigen automatisch medicatie te controleren en
te registreren aan het ziekenhuisbed

MedEye Patient

Informeert patiënten over hun medicatie en stelt hen in staat om
te participeren in hun zorgproces

MedEye Clinician

Geeft inzicht in de toediening
van medicatie in
het gehele ziekenhuis