Gebruik

Maakt MedEye verbinding met het informatiesysteem van het ziekenhuis?

Ja. MedEye integreert direct met uw de medicijnadministratie in het informatiesysteem of de gegevensmodules van uw ziekenhuis. Wanneer het tijd is om medicijnen aan patiënten te geven, opent de verpleegkundige het MedEye programma en er verschijnt een MedEye gebruikersinterface om mee te werken.

 

Hoe wordt MedEye verbonden met het informatiesysteem van het ziekenhuis?

MedEye heeft een kleine, goed gedocumenteerde API ontwikkeld die eenvoudig te implementeren is. Hierdoor wordt een tweeweg communicatie met het informatiesysteem van het ziekenhuis tot stand gebracht: een lijst van geneesmiddelen voor toediening wordt naar MedEye gestuurd, MedEye informeert terug wat werkelijk geverifieerd is en slaat dit vervolgens op in het elektronische logboek of patiëntendossier.

 

Hoe en waar wordt MedEye op de afdeling gebruikt?

De beste manier om medicatiefouten te voorkomen is een geautomatiseerde controle aan het ziekenhuisbed. Hoe deze wordt uitgevoerd, is echter afhankelijk van het ziekenhuis. Als er reeds computers op wielen (COW's) in het ziekenhuis aanwezig zijn dan sluit MedEye hier perfect op aan, maar ook andere oplossingen zijn mogelijk.

 

Hoeveel MedEye scanners heeft mijn afdeling of instelling nodig?

Een goede manier om dit in te schatten is door te tellen hoeveel computers op wielen (COW's), medicatiekarren of verpleegkundigenteams worden gebruikt om medicijnen toe te dienen tijdens een ronde. Als een afdeling bijvoorbeeld drie verpleegkundigen heeft die parallel aan elkaar medicijnen verstrekken, dan heeft deze afdeling waarschijnlijk drie MedEye installaties nodig (een combinatie van software en scanner).

 

Is MedEye barcode- of BCMA compatibel?

Ja!  MedEye kan barcodes gebruiken om patiënten en medicijnen te controleren. Dat gezegd hebbende, kunnen barcodes de medicatiedosis niet nauwkeurig controleren, dus we raden verpleegkundigen aan om waar mogelijk visuele verificatie met MedEye te gebruiken.

 

Bevat de MedEye scanner medicatie?

Nee. De MedEye scanner is ontworpen om medicatie die de verpleegkundige van de apotheek heeft ontvangen te controleren en te registreren. De MedEye scanner inspecteert medicijnen, maar doseert ze niet en slaat ze ook niet op.

 

Dekking

Hoe controleer je medicatie die geen pillen/capsules zijn?

Wij controleren medicatie die geen pillen of capsules zijn op twee manieren. De eerste manier is door het scannen van de barcode als de medicatie deze heeft.  De tweede manier is met behulp van computerscanning op dezelfde wijze waarop MedEye pillen controleert. 

 

Wie onderhoudt de MedEye database?

MedEye onderhoudt de database. MedEye controleert doorlopend de medicatieformulieren en voegt nieuwe medicijnen toe wanneer ze gebruikt worden. De verpleegkundige kan ook nog steeds een medicijn handmatig controleren als deze niet is toegevoegd aan de database. De database heeft een wereldwijde dekking, zodat alle klanten ervan profiteren wanneer er een nieuw medicijn wordt toegevoegd.

 

Hoe behandel je generieke geneesmiddelen?

MedEye behandelt generieke substitutie zoals deze geconfigureerd zijn door de ziekenhuisapotheker wanneer het informatiesysteem van het ziekenhuis dit mogelijk maakt. Generieke geneesmiddelen worden ook toegevoegd aan onze database en als afzonderlijk product verbonden aan de specifieke fabrikant van generieke geneesmiddelen.

 

Wetgeving

Hoe beschermt u de privacy en gegevens van de patiënt?

Informatie die de patiënt identificeert wordt door MedEye niet verwerkt.

 

Is MedEye een medisch apparaat?

MedEye biedt geen diagnose of behandeling voor patiënten, maar wordt ingezet als een verzameling van producten die ontworpen zijn om te controleren of de patiënt de juiste toediening van medicijnen krijgt.  MedEye is als zodanig dus geen medisch apparaat.