Tergooi live met medicatieveiligheidsssyteem

Ziekenhuis Tergooi  is live met het medicatieveiligheidssysteem van MedEye. Het systeem helpt verpleegkundigen bij de controle van alle soorten medicatie op juistheid en bij een efficiënte en correcte registratie. ‘Tergooi hecht veel waarde aan de inzet van technologische mogelijkheden om de kwaliteit, veiligheid en continuïteit van de zorg voor onze patiënten te vergroten’ aldus Janneke Brink, lid van de raad van bestuur van Tergooi. ‘De raad van bestuur stimuleert en faciliteert daarom actief de toepassing van innovatieve zorgprojecten, zoals bijvoorbeeld het medicatieveiligheidssysteem van MedEye’. 

V.l.n.r: Irma Beerthuizen, afdelingsmanager Klinische Farmacie (KF); Yke Barneveld-Boumans, functioneel beheerder KF; Anke Kylstra, ziekenhuisapotheker; Maika Pappot, verpleegkundige Orthopedie, Remco Wijngaarden, MedEye specialist; Jacqueline Groenewegen, functioneel beheerder KF; Joke Bos, Afdelingsmanager Orthopedie; Mieke Luiks, kwaliteitsmedewerker KF; Janneke Brink, lid RvB.

V.l.n.r: Irma Beerthuizen, afdelingsmanager Klinische Farmacie (KF); Yke Barneveld-Boumans, functioneel beheerder KF; Anke Kylstra, ziekenhuisapotheker; Maika Pappot, verpleegkundige Orthopedie, Remco Wijngaarden, MedEye specialist; Jacqueline Groenewegen, functioneel beheerder KF; Joke Bos, Afdelingsmanager Orthopedie; Mieke Luiks, kwaliteitsmedewerker KF; Janneke Brink, lid RvB.

1 miljoen medicatieverstrekkingen
In Tergooi vinden jaarlijks circa 1 miljoen medicatieverstrekkingen aan klinische patiënten plaats. Dit is een complex en risicovol proces dat uit meerdere stappen bestaat, van voorschrijving en bereiding tot de uiteindelijke toediening. In de afgelopen jaren zijn reeds verschillende digitale controlemomenten ingevoerd in Tergooi. Bestuurslid Brink: ‘Ook de laatste stap – controle van medicatietoediening aan bed – wilden we optimaal laten zijn. Daarom hebben we er heel bewust voor gekozen een medicatieveiligheidssysteem te gebruiken dat zich in een aantal andere ziekenhuizen al heeft bewezen’.

Closed loop
Afdelingsmanager van de Klinische Farmacie, Irma Beerthuizen is het daarmee eens: ‘Tergooi is zich bewust dat het proces rondom medicatie risicovol en complex is, daarom heeft medicatieveiligheid altijd de aandacht. Voor Tergooi is het belangrijk om te werken volgens een zogeheten ‘closed loop’ (digitale registratie van het moment van voorschrijven tot aan het toedienen). We zijn altijd op zoek hoe we dit proces verder kunnen verbeteren en nog veiliger kunnen maken, waarbij we openstaan voor nieuwe technieken. Deze technieken moeten zich echter wel al bewezen hebben in de praktijk omdat we in dit proces geen risico’s willen nemen. Waar wij als Tergooi in voorop lopen is dat we de MedEye combineren met het geneesmiddeldistributiesyteem waarbij we de medicatie in de apotheek geautomatiseerd uitzetten per patiënt per toedieningstijdstip’.

Implementatie soepel verlopen
In korte tijd is de eerste afdeling live gegaan. ‘Snel implementeren was geen doelstelling op zich’ volgens Beerthuizen. ‘Doordat iedereen die bij dit project betrokken is de noodzaak van een ‘closed loop’ in zag, hebben we snel zaken in gang kunnen zetten. Bovendien was er een goede samenwerking tussen alle betrokken partijen. Via een enquête onder de verpleegkundigen hebben we kunnen zien dat zij het verloop van introductie en implementatie ook als prettig hebben ervaren. Wij hebben ook geen weerstand gehad bij de voorbereidingen en implementatie. De reden hiervoor ligt denk ik wederom in het feit dat we in Tergooi continu de medicatieveiligheid onder de aandacht brengen’.

Kwaliteitsverbetering
Ook is Beerthuizen content over de kwaliteitsverbetering die het systeem meteen met zich meebrengt: ‘Uit de cijfers is te zien dat er in de eerste periode verschillende mogelijke fouten zijn onderschept. Verder blijkt uit de enquête onder de verpleegkundigen dat ook zij positief reageren. Zij geven aan een veiliger gevoel bij het proces rondom medicatie te krijgen. Ze ervaren dit echt als een stuk eigen veiligheid. Elk hulpmiddel wat ‘meedenkt’ om de processen zo goed en veilig mogelijk uit te voeren is welkom’.

Interactie patiënt
Naast de kwaliteitsverbetering is Janneke Brink ook enthousiast over de interactie met de patiënt die het systeem met zich meebrengt: ‘Patiënten die er in de pilot mee te maken kregen, gaven aan een veilig gevoel te hebben bij het systeem. De controle vindt aan bed plaats, waarbij de computer op het scherm een foto laat zien van de gescande medicatie. Daardoor ziet de patiënt precies wat er gebeurt’. Janneke Brink raadt het medicatieveiligheidssysteem dan ook zeker aan bij andere ziekenhuizen: ‘MedEye is niet alleen een systeem dat al in meerdere ziekenhuis succesvol is gebleken, maar ook een mooi, gebruiksvriendelijk systeem dat alle soorten medicatie op juistheid controleert en verpleegkundigen optimaal ondersteunt met een efficiënte en correcte registratie’.

Permalink

‘Het systeem herkent alle medicatie en dat vind ik erg prettig’

De afdeling cardiologie van het Flevoziekenhuis startte afgelopen juli als eerste afdeling van het ziekenhuis met het gebruik van MedEye. Hoe is de implementatie verlopen en hoe ervaren verpleegkundigen het nieuwe systeem? Verpleegkundige Jarl Hulsebosch en teamleider Carolien van Willigenburg geven een inkijkje in hun ervaringen.

Het projectteam en enkele verpleegkundigen van de afdeling Cardiologie

Het projectteam en enkele verpleegkundigen van de afdeling Cardiologie

Verpleegkundige Jarl Hulsebosch steekt meteen enthousiast van wal over zijn ervaringen met het nieuwe systeem: ‘Het werken met MedEye bevalt goed. Het biedt mij een stukje veiligheid. Fouten met dosering, halve tabletten of dat je net een verkeerde tablet uitdrukt komen niet meer voor. Het systeem herkent alle medicatie en dat vind ik erg prettig’.

Veranderingen zijn altijd wennen
Regelmatig krijgen verpleegkundigen te maken met nieuwe technologieën. Technologieën zoals bijvoorbeeld de MedEye kunnen bijdragen aan verbetering van kwaliteit, kosten verlagen en het verbeteren van de medicatieveiligheid. Dergelijke effecten worden echter alleen bereikt als de technologieën op een juiste manier worden ingezet en systemen bruikbaar zijn voor verpleegkundigen. Hoe moeilijk is het eigenlijk om met MedEye te werken? Volgens verpleegkundige Jarl valt dat allemaal reuze mee: ‘Ik heb eigenlijk weinig training gehad want het werken met he programma gaat vanzelf. Natuurlijk moet je wel even de basis weten, maar daarna wijst het zich vanzelf. Het programma helpt je en geeft aan wat je moet doen. Wat dat betreft is er weinig training nodig geweest.’

Jarl heeft zich het systeem zich gemakkelijk eigen gemaakt, maar geldt dit ook voor zijn collega’s? Jarl: ‘Sommige verpleegkundigen hebben meer moeite met het gebruik van nieuwe technologie. Dat heeft niets te maken met de wil of onwil van iemand maar dat heeft te maken of je bent opgegroeid met technologie en hoe snel je ontwikkelingen daarin oppakt. Gelukkig zijn onze verpleegkundigen oplossingsgericht bezig en niet bang om vragen te stellen. Ze zorgen er wel voor dat ze niet spaak lopen in hun ontwikkeling. Als er vragen waren, dan losten we dat met elkaar op, je bent immers een team.’ 

Voorbereiding en implementatie
Hoe gaat de voorbereiding op zo’n implementatie precies en wie zijn erbij betrokken? Teamleider Carolien van Willigenburg: ‘De goede samenwerking met ICT, apotheek, teamleider Marcella Landheer en MedEye hebben ervoor gezorgd dat het succesvol geïmplementeerd is. Vooraf is informatie al gedoseerd tot de mensen in het ziekenhuis gekomen. We hebben bijvoorbeeld samen met MedEye op onze veiligheidsmarkt gestaan die werd georganiseerd in het kader van NIAZ-Qmentum. Verpleegkundigen konden toen al even proeven aan hoe ziet het systeem eruitziet en wat het doet.  We hebben tijdens de implementatie twee weken intensieve ondersteuning gehad vanuit de hele projectgroep. Maar we zagen dat er al vrij snel weinig ondersteuning meer nodig was. Het was echter wel prettig dat er mensen voor die ondersteuning waren, zodat je snel kunt schakelen bij vragen. Daarnaast waren er al heel snel voorlopers in het team die andere collega’s informeerden, tips gaven en daardoor de eerste vragenopvang waren. Dat is echt heel prettig voor een leidinggevende.’

Betrokkenheid patiënten
Uiteindelijk draait het allemaal om medicatieveiligheid en is het nieuwe systeem direct van belang voor patiënten. Hoe hebben patiënten dit nieuwe systeem ontvangen? Jarl: ’Het wordt positief ontvangen door patiënten want zij zien dat het direct fouten uit het proces haalt. Dit geeft een veiliger gevoel. Patiënten worden ook betrokken bij het medicatiedelen. Dit begint al bij de eerste stap als je het polsbandje van de patiënt scant. Dit zorgt ervoor dat je direct de juiste patiënt voor je hebt in het systeem. Vervolgens benoem ik alle medicijnen die de patiënt krijgt. Patiënten kunnen zelf direct meekijken op het scherm als de medicatie gecontroleerd wordt. Soms krijgen patiënten pillen van een andere fabrikant (merksubstitutie) dan dat mensen thuis gewend zijn. Zo’n pil ziet er vaak anders uit. Nu kan de patiënt, op het scherm van de MedEye, meekijken met het proces. Op het scherm wordt precies getoond welk pilletje dit dan is. Ik kan mij ook heel goed voorstellen dat patiënten dit prettig vinden. Ik zou ook zo’n patiënt zijn die precies wil weten wat hij krijgt en de regie hebben over mijn eigen medicatie.’

Permalink

MedEye aanwezig op Nursing Experience 6 & 7 december 2018. Meld je aan voor de workshop medicatieveiligheid!

Op 6 & 7 december verzamelen Nederlandse verpleegkundigen zich voor hét event van het jaar: De Nursing eXperience! Naast dat MedEye aanwezig is met een stand voor een live demonstratie, geeft dit jaar ook Ziekenhuis Nij Smellinghe een workshop over medicatieveiligheid. 

Schermafbeelding 2018-11-15 om 14.01.28.png

Sr. Verpleegkundige Linda de Boer en applicatiebeheerder Bianca Klijnstra geven op 6 december de workshop: "Digitale innovatie vergroot de veiligheid bij toedienen medicatie

In Ziekenhuis Nij Smellinghe krijgt de verpleegkundige ondersteuning van MedEye bij het verifiëren en registreren van medicatie. In deze workshop laten Sr. Verpleegkundige Linda de Boer en applicatiebeheerder Bianca Klijnsta zien hoe dit proces tot stand is gekomen en op welke manier dit hun werkwijze en de veiligheid van patiënten beïnvloed. Naast de controle van orale medicatie komt ook de dubbelcontrole van risicovolle medicatie aan bod. 

Inschrijven voor deze workshop kan via de website van de Nursing Experience.

Wil jij weten op welke manier MedEye jou kan ondersteunen in je werkproces en automatische de verificatie en registratie van medicatie regelt? Kom dan langs voor een demonstratie. Tot op de Nursing eXperience!

Permalink

MedEye aanwezig op Nederlandse Ziekenhuisfarmaciedagen 8 & 9 november 2018

Op 8 & 9 november 2018 verzamelen Nederlandse ziekenhuisapothekers zich voor hét NVZA-event van het jaar: De Nederlandse Ziekenhuisfarmaciedagen! Ook MedEye is aanwezig.

download (1).png

Samen met u zorgen we ervoor dat we de medicatieveiligheid verbeteren en daadwerkelijk fouten voorkomen aan het bed van de patiënt.

Kiest u ook voor optimale medicatieveiligheid en wilt u weten op welke manier MedEye de automatische verificatie van medicatie regelt? Kom dan langs voor een demonstratie. Reserveer alvast een moment dat u goed uitkomt via contact@medeye.com Uiteraard kunt u zich ook tijdens het congres melden op onze stand. Tot op de Ziekenhuisfarmaciedagen!

Kijk voor meer informatie en het programma op: https://www.eiseverywhere.com/ehome/332587/717054/

Permalink

Meerderheid (80%) verpleegkundigen geeft aan weleens medicatiefouten te maken  

Afbeelding2 1200x580.png

Van vergaderingen, het wassen van patiënten tot het toedienen van (risicovolle) medicatie. Het werk van een verpleegkundige is zwaar. Acht van de tien verpleegkundigen geeft dan ook aan weleens fouten te maken tijdens het toedienen van medicatie.

Dat blijkt uit een enquête, die MedEye begin oktober hield tijdens het congres ‘Dag van de medicatieveiligheid’, over medicatieveiligheid in ziekenhuizen en verpleeginstellingen. 

Verstoring werkproces
Uit het onderzoek bleek verder dat meer dan 85% van de verpleegkundigen vaak gestoord wordt tijdens het proces van medicatiedelen. Verstoringen tijdens het complexe proces van medicatiedelen kan leiden tot het maken van vergissingen. Meer dan een kwart van de verpleegkundigen geeft dan ook aan stress te ervaren tijdens het medicatiedelen.

Hoge werkdruk voor verpleegkundigen
In 2017 bleek al uit een peiling van beroepsvereniging V&VN dat één op de twee verpleegkundigen overweegt wel eens te stoppen met het werk vanwege de hoge werkdruk. Volgens de respondenten uit het onderzoek van V&VN wordt de werkdruk veroorzaakt door structurele personeelstekorten. 

Ondersteuning bij veilig delen medicatie
Uit de enquête blijkt verder dat verpleegkundigen open staan voor technologische innovatie. Meer dan 8 op de 10 verpleegkundigen geven aan het fijn te vinden om een technologisch hulpmiddel te hebben dat hen ondersteunt bij het delen van medicatie. Eerder dit jaar kwam MedEye in het nieuws nadat bekend was geworden dat met dit systeem in twee jaar tijd bijna 90.000 medicatiefouten waren voorkomen in zeven Nederlandse ziekenhuizen. Het systeem van MedEye helpt verpleegkundigen bij het toedienen van medicatie en het voorkomen van medicatiefouten. Fouten in dosering konden voor de komst van MedEye moeizaam worden ontdekt en hebben bovendien de grootste kans op ernstige gevolgen voor de patiënt.

Permalink

Tergooi kiest voor versterken medicatieveiligheid met MedEye

Tergooi gaat werken met het medicatieveiligheidssysteem van MedEye. Dit systeem helpt verpleegkundigen om de medicatietoedieningen aan het bed extra te controleren. Met deze stap zet Tergooi weer een enorme stap vooruit in veiligheid en efficiency.

130618 CONTRACT ONDERTEKENING 01.jpg

Ziekenhuisapotheker Jolande van der Wildt is verheugd over het nieuwe systeem: “Het gebruik van MedEye is in meerdere ziekenhuizen al succesvol gebleken. Het systeem ondersteunt de verpleegkundige om te controleren of het geneesmiddel dat moet worden toegediend overeenkomt met hetgeen de arts heeft voorgeschreven en zal dus zeker een kwaliteitsverbetering opleveren. Bovendien verwacht ik dat na implementatie van MedEye de werkdruk op de verpleegafdelingen vermindert door de vereenvoudigde werkwijze van identificatie en registratie van medicatie.”

In Tergooi vinden jaarlijks circa 1 miljoen medicatieverstrekkingen aan klinische patiënten plaats. Dit is een complex en risicovol proces dat uit meerdere stappen bestaat, van voorschrijving en bereiding tot de uiteindelijke toediening. (Inter)nationale studies wijzen uit dat een op de vijf medicatietoedieningen incorrect zijn. De afgelopen jaren heeft Tergooi succesvol actie ondernomen om binnen het proces het aantal fouten terug te dringen met behulp van digitale controlemomenten. Alleen bij de laatste stap, het toedienen van medicatie aan het bed, is op dit gebied nog winst te behalen. Met het gebruik van MedEye is ook deze laatste stap digitaal onder controle.

Het medicatieveiligheidssysteem van MedEye controleert alle soorten medicatie op juistheid en helpt verpleegkundigen met een efficiënte en correcte registratie. In het specifieke geval van zogenaamde hoog risico medicatie, waarvoor een dubbele controle is vereist, helpt het systeem zelfs om de tweede check uit te voeren.

MedEye is een goed voorbeeld van de continue aandacht die Tergooi heeft voor het zo optimaal mogelijk inbedden van technologische mogelijkheden. In dit geval wordt daarmee de kwaliteit en veiligheid van de zorg vergroot. Andere projecten zorgen ervoor dat door technologische ondersteuning ook de service naar patiënten aanzienlijk wordt vergroot, buiten de muren van het ziekenhuis en daarmee dicht bij huis. Een voorbeeld hiervan is de telemonitoring van revaliderende hartpatiënten waar Tergooi binnenkort mee start.

 

Permalink

Dubbele controle opiaten in ziekenhuis Nij Smellinghe met MedEye

Als eerste ziekenhuis in Nederland heeft ziekenhuis Nij Smellinghe heeft ervoor gekozen om ook de orale opiaten (medicijnen die sterk verdovende en pijnstillende werking hebben) bij patiënten dubbel te controleren met het medicatieveiligheidssysteem van MedEye. Met deze dubbele controle is het ziekenhuis zeker dat de juiste patiënt de juiste medicatie krijgt. Hierdoor is ook het toedienen van deze medicijnen in ziekenhuis Nij Smellinghe nog veiliger.

LOGO NS kleur.jpeg.jpg

Veiliger en efficiënter
Ziekenhuis Nij Smellinghe gebruikt het veiligheidssysteem van MedEye sinds 2017 voor de standaard controle en voor de dubbele controle van High Risk Medicatie (onder andere infusen en spuiten). Vanaf nu controleert het ziekenhuis ook orale opiaten.

Door middel van beeldherkenningstechnologie worden de opiaten geverifieerd. Een kleine scanner vergelijkt de unieke eigenschappen van de tabletten, o.a. vorm, kleur, merktekens, breuklijnen, diameter en dikte met de gegevens in een database van geneesmiddelen. Daarnaast is het systeem aangesloten op het ziekenhuisinformatiesysteem om te verifiëren dat de toediening overeenkomt met de opdracht van de arts. Het resultaat is dat het toedienen van medicatie veiliger en efficiënter wordt. Tevens wordt er voldaan aan de dubbele controle. Deze controle vindt ook al plaats bij het toedienen High Risk Medicatie bij patiënten.

In ziekenhuis Nij Smellinghe wordt medicatie zoveel mogelijk kant en klaar aangeleverd door de apotheek. Ziekenhuisapotheker Dick Bloemhof legt uit: “Het systeem helpt de verpleegkundige bij het veilig delen van medicatie. Door de inzet van deze nieuwe technologie wordt gegarandeerd dat de juiste patiënten de juiste medicijnen, in de juiste dosering en op het juiste moment krijgen toegediend. Hoewel een dubbele controle niet verplicht is voor opiaten, geeft deze werkwijze meer veiligheid voor de patiënt”.

Ondersteuning voor verpleegkundigen
Linda de Boer, verpleegkundige op de afdeling Chirurgie/ Urologie, werkt al langer met het MedEye systeem en is blij met de nieuwe toevoeging: “MedEye ondersteunde mij en mijn collega’s al in het nog veiliger werken met het toedienen van medicijnen. Ook voor de orale opiaten hoef ik nu voor de dubbele controle niet meer te wachten op een andere collega, maar ondersteunt MedEye mij hierbij. Ik kan hierdoor sneller en veiliger werken.”

Permalink

MedEye helpt verpleegkundigen 100.000 medicatiefouten in ziekenhuizen voorkomen

MedEye, een systeem dat verpleegkundigen helpt bij het toedienen van medicatie en het voorkomen van medicatiefouten, heeft inmiddels meer dan een miljoen medicatietoedieningen gecontroleerd in Nederlandse en buitenlandse zorginstellingen. Daarvan bleken 13.000 gevallen een foutieve dosis te hebben op basis waarvan er geconcludeerd kan worden dat bijna 100.000 medicatiefouten voorkomen zijn. Fouten in dosering konden voor de komst van MedEye moeizaam worden ontdekt en hebben bovendien de grootste kans op ernstige gevolgen voor de patiënt.

Uitdaging voor de patiëntveiligheid

Hoogleraar klinische farmacie, Prof. Dr. Toine Egberts ziet ook de bijdrage van MedEye aan het verminderen van medicatiefouten: “Vermindering van medicatiefouten is nog steeds een uitdaging voor de patiëntveiligheid. De belangrijkste fouten in het medicatiemanagementproces vinden plaats in het voorschrijfstadium, tijdens medicijntoediening en wanneer patiënten overstappen tussen zorginstellingen. Tijdens de medicatietoediening is het belangrijk om eerst te controleren of het geneesmiddel dat aan de patiënt wordt toegediend overeenkomt met hetgeen de arts heeft voorgeschreven. Ten tweede moet het medicijn met de juiste techniek worden toegediend. MedEye heeft aangetoond aanzienlijk bij te dragen aan de reductie van de eerste categorie toedieningsfouten. De MedEye-techniek zal waarschijnlijk duurzamer zijn dan de huidige methoden en technologieën”.


Ervaring met systeem

Ziekenhuisapotheker Dr. Michiel Duyvendak werkt sinds 2014 met het systeem in het Antonius Ziekenhuis in Sneek: “Internationaal onderzoek heeft laten zien dat met barcode controle 50% van de toedienfouten voorkomen kan worden. Dit hebben we dan ook al in 2011 geïmplementeerd, maar voor de overige 50% waren we op zoek naar aanvullende technologieën die onze verpleegkundigen kunnen helpen bij deze complexe taken”. MedEye biedt met de fotoherkenningshard- en software de juiste mogelijkheden. Samen ontwikkelen we nu ook voor high-risk medicatie geavanceerde ondersteuning zodat de kans op fouten maximaal verkleind wordt”.

Voorkomen dat fouten opnieuw worden gemaakt

Gauti Reynisson, oprichter van MedEye: ‘We wisten dat er veel fouten gemaakt worden bij medicatietoediening. Onderzoek geeft dit al jaren aan, maar ook onze cijfers en ervaringen bevestigen dit. Verpleegkundigen hebben met deze nieuwe manier van werken veel vermijdbare fouten en schade aan patiënten voorkomen. Elke patiënt die schade ondervindt vanwege een vermijdbare fout is er één te veel. Daarnaast leiden vermijdbare fouten tot extra kosten voor het ziekenhuis. Een paar weken nadat een ziekenhuis is begonnen met MedEye zien we de foutpercentages altijd dalen. Dat komt omdat we inzicht geven in hoe processen verbeterd kunnen worden, om ervoor te zorgen dat dezelfde fouten niet opnieuw worden gemaakt. Ons doel is dat er zo min mogelijk fouten het bed van de patiënt bereiken, maar ook dat het proces aan het bed veiliger wordt met de juiste ondersteuning.’

MedEye al in meer dan tien procent van Nederlandse ziekenhuizen

Het medicatieveiligheidssysteem van MedEye verifieert alle soorten medicatie op juistheid en helpt verpleegkundigen met een efficiënte en correcte registratie. In het specifieke geval van zogenaamde High Risk medicatie, waarvoor een dubbele controle is vereist, helpt het systeem zelfs om de tweede check uit te voeren, waarmee tijd en kosten worden bespaard. Het product van het gelijknamige bedrijf werd voor het eerst ziekenhuisbreed geïmplementeerd in 2016. Inmiddels heeft al meer dan tien procent van alle Nederlandse ziekenhuizen voor het medicatieveiligheidssysteem gekozen.

Medicatieveiligheid

Medicatieveiligheid is een belangrijk thema in de gezondheidszorg. Uit onderzoek blijkt dat medicatiefouten de meest voorkomende fouten zijn in ziekenhuizen en verpleeghuizen. Voor een juiste toediening is een juiste medicatieopdracht van belang en sinds 2010 is elektronisch voorschrijven verplicht in Nederland. Een juiste medicatieopdracht is de eerste stap in medicatieveiligheid. Nu is het dankzij MedEye ook mogelijk om verpleegkundigen te ondersteunen bij het toedienen, zodat de patiënt ook daadwerkelijk de juiste medicatie krijgt inclusief de juist dosering.

Over MedEye

Het bedrijf achter MedEye was eerder bekend als Mint Solutions, maar heet tegenwoordig naar hun succesvolle product: MedEye. MedEye wordt geleverd met een intelligente scanner voor tabletten en capsules. Deze scanner herkent, door middel van beeldherkenning en machine learning, alle unieke eigenschappen van de medicatie zoals grootte, vorm, dikte, kleur en breukstreep en vergelijkt deze met de voorgeschreven medicatie uit het Elektronisch Voorschrijfsysteem (EVS). Door ook gebruik te maken van andere technologieën kan het systeem verpleegkundigen helpen om alle soorten medicatie te verifiëren op juistheid.  

Gesteund door lange-termijninvesteerders en een team van inmiddels ruim twintig medewerkers zal MedEye verder uitbreiden in Europa en de VS.

Permalink

Weekonnect 17-19 april

Dankzij digitale zorg krijgen mensen meer regie over hun eigen gezondheid en kunnen zorgprofessionals de beste zorg leveren op de juiste plek, op het juiste moment. Digitale zorg komt pas echt tot bloei als we in staat zijn om veilig en betrouwbaar gegevens uit te wisselen. Hoe krijg je dat voor elkaar? En vooral hoe doen we dat samen? Ontdek het tijdens de WeeKonnect.

WK_Banner_440x292_4-Veilig-en-betrouwbaar-gegevens-uitwisselen-in-de-zorg.jpg

In co-creatie met GS1, Nictiz, Erasmus MC, UMCG, RePoint, ChipSoft, Ascom, Type2Solutions en MedicalPHIT presenteren wij op de Weekonnect. Onze sessie ‘#Barcodes: tracing implants and medication during the clinical pathway of patients’ op 17 april van 11.45 tot 12.45 uur gaat over de kracht van gestandaardiseerde barcodes en waar ze in het zorgproces tot hun recht komen. MedEye laat zien dat de barcodetechnologie een integraal onderdeel is van het systeem. En dat MedEye, door inzet van andere technologie, veel verder gaat in medicatieverificatie aan het bed.

WeeKonnect is van 17 tot en 19 april aanstaande in de Fokker Terminal in Den Haag. Het grootschalige event is een initiatief van het Ministerie van EZ, IHE en ECP.  Inschrijven kan via deze link en is gratis.

 

Permalink

MedEye aanwezig op Zorg&ICT vakbeurs - 17 t/m 19 april - stand C055

Van dinsdag 17 t/m donderdag 19 april vindt de Zorg & ICT 2018 plaats in de Jaarbeurs Utrecht. MedEye is ook dit jaar weer aanwezig met een stand. 

Wilt u weten hoe MedEye de automatische verificatie van (high risk) medicatie regelt? Kom dan langs voor een algemene MedEye demonstratie. Reserveer alvast een moment dat u goed uitkomt via contact@medeye.com  Uiteraard kunt u zich ook tijdens het congres melden op onze stand. Tot op de Zorg&ICT!

Meld u nu gratis aan voor de Zorg&ICT vakbeurs!

 

Permalink

MedEye aanwezig op 23e EAHP congres 21 t/m 23 maart - stand 19

Van 21 t/m 23 maart 2018 verzamelen ziekenhuisapothekers uit Europa zich voor hét event van het jaar: Het congres van de Europese vereniging van ziekenhuisapothekers in Gotenburg! Ook MedEye is aanwezig op stand# 19.

Schermafbeelding 2018-03-13 om 15.48.33.png

Samen met u zorgen we ervoor dat we de medicatieveiligheid verbeteren en daadwerkelijk fouten voorkomen aan het bed van de patiënt. 

Wilt u weten hoe MedEye de automatische verificatie van (high risk) medicatie regelt? Kom dan langs voor een algemene MedEye demonstratie. Reserveer alvast een moment dat u goed uitkomt via contact@medeye.com  Uiteraard kunt u zich ook tijdens het congres melden op onze stand. Tot op de EAHP!

Permalink