MedEye aanwezig op de VCD Healthtivity ’15

MedEye aanwezig op de VCD Healthtivity ’15 in Burgers Zoo.
In een gezamenlijke demonstratie zullen VCD en Mint Solutions de MedEye geïntegreerd in ViPharma van VCD tonen.

 

Permalink