Tergooi gaat werken met het medicatieveiligheidssysteem van MedEye. Dit systeem helpt verpleegkundigen om de medicatietoedieningen aan het bed extra te controleren. Met deze stap zet Tergooi weer een enorme stap vooruit in veiligheid en efficiency.

130618 CONTRACT ONDERTEKENING 01.jpg

Ziekenhuisapotheker Jolande van der Wildt is verheugd over het nieuwe systeem: “Het gebruik van MedEye is in meerdere ziekenhuizen al succesvol gebleken. Het systeem ondersteunt de verpleegkundige om te controleren of het geneesmiddel dat moet worden toegediend overeenkomt met hetgeen de arts heeft voorgeschreven en zal dus zeker een kwaliteitsverbetering opleveren. Bovendien verwacht ik dat na implementatie van MedEye de werkdruk op de verpleegafdelingen vermindert door de vereenvoudigde werkwijze van identificatie en registratie van medicatie.”

In Tergooi vinden jaarlijks circa 1 miljoen medicatieverstrekkingen aan klinische patiënten plaats. Dit is een complex en risicovol proces dat uit meerdere stappen bestaat, van voorschrijving en bereiding tot de uiteindelijke toediening. (Inter)nationale studies wijzen uit dat een op de vijf medicatietoedieningen incorrect zijn. De afgelopen jaren heeft Tergooi succesvol actie ondernomen om binnen het proces het aantal fouten terug te dringen met behulp van digitale controlemomenten. Alleen bij de laatste stap, het toedienen van medicatie aan het bed, is op dit gebied nog winst te behalen. Met het gebruik van MedEye is ook deze laatste stap digitaal onder controle.

Het medicatieveiligheidssysteem van MedEye controleert alle soorten medicatie op juistheid en helpt verpleegkundigen met een efficiënte en correcte registratie. In het specifieke geval van zogenaamde hoog risico medicatie, waarvoor een dubbele controle is vereist, helpt het systeem zelfs om de tweede check uit te voeren.

MedEye is een goed voorbeeld van de continue aandacht die Tergooi heeft voor het zo optimaal mogelijk inbedden van technologische mogelijkheden. In dit geval wordt daarmee de kwaliteit en veiligheid van de zorg vergroot. Andere projecten zorgen ervoor dat door technologische ondersteuning ook de service naar patiënten aanzienlijk wordt vergroot, buiten de muren van het ziekenhuis en daarmee dicht bij huis. Een voorbeeld hiervan is de telemonitoring van revaliderende hartpatiënten waar Tergooi binnenkort mee start.

 

Permalink