Verpleegkundige Manuela van de Groep ontving uit handen van MedEye Accountmanager Koen Dekker een Samsung tablet. Manuela kreeg de tablet uitgereikt omdat zij heeft meegedaan aan het onderzoek omtrent medicatieveiligheid tijdens de Nursing Experience, een congres voor verpleegkundigen. Dit onderzoek is een initiatief van MedEye om goed inzicht te krijgen in de ervaringen van verpleegkundigen met medicatieveiligheid.

Verpleegkundige Van de Groep, zelf werkzaam in een ziekenhuis, vindt medicatieveiligheid een zeer belangrijk thema: ‘Ik heb meegedaan met het onderzoek omdat medicatieveiligheid in zijn geheel mij erg aanspreekt. Medicatiefouten zijn helaas nog altijd van de orde van de dag, in alle zorginstellingen en settings en het is een thema waar nog veel in te verbeteren valt. Ik denk dat ik namens alle zorgbeoefenaars spreek als ik zeg dat dit zeer belangrijk is. Ik denk dat er vooral verbeterpunten liggen in het voorschrijven, verwerken en uitreiken van de medicatie’. 

Personeelstekorten
De personeelstekorten in de zorg dragen ook niet bij aan de medicatieveiligheid. Van de Groep: ‘We merken het op de werkvloer vooral aan de hand van de werkdruk. Daarnaast worden er regelmatig uitzendkrachten ingezet om de capaciteit te behouden en worden er regelmatig bedden gesloten door een tekort aan personeel. Ik geloof dat een personeelstekort niet bijdraagt aan een klimaat om medicatieveiligheid te kunnen optimaliseren’.  

Ondersteuning ICT
Het medicatieveiligheidssysteem MedEye begeleidt verpleegkundigen stapsgewijs in het medicatieproces. Het systeem controleert alle soorten medicatie op juistheid en ondersteunt verpleegkundigen met een efficiënte en correcte registratie van de medicatie. Verpleegkundige Van de Groep is enthousiast: ‘Ik heb MedEye voor het eerst leren kennen tijdens de Nursing Experience, daarvoor wist ik niet van het bestaan af. MedEye lijkt mij een enorme aanwinst om mee te kunnen werken, dit heb ik kunnen ondervinden tijdens de demonstratie op de Nursing Experience. Ik hoop dat ik hier in de toekomst meer van ga zien in het ziekenhuis’. 

Resultaten onderzoek
De eerste resultaten van het medicatieveiligheidsonderzoek worden eind januari gedeeld. Hieruit blijkt o.a. dat een groot deel van de verpleegkundigen stress ervaart tijdens het delen van medicatie.

Permalink