Schermafbeelding 2017-09-28 om 22.04.54.png

In de keten van ziekenhuisapotheek tot patiënt is de laatste schakel van het medicatietraject de meest risicovolle. MedEye assisteert verpleegkundigen bij het veiliger en adequater toedienen van alle soorten medicijnen. Daarnaast helpt het systeem bij de juiste afhandeling van medicatie die een tweede controle vereist.

“Medicatievericatie aan het bed van de patiënt is vereist om er zeker van te zijn dat de juiste medicijnen in de juiste dosering op het juiste moment, via de juiste route aan de juiste patiënt worden verstrekt. Gebruik van geautomatiseerd voorverpakte medicijnen, barcodes en controlelijsten kan helpen, maar is onvoldoende om alle fouten bij alle geneesmiddelgroepen te voorkomen, inclusief foutieve leveringen en verkeerd gedoseerde medicaties”, stelt Gauti Reynisson, CEO en medeoprichter van Mint Solutions. Sinds 2000 werkt dit bedrijf aan een systeem dat het risico op onjuiste toediening van medicatie moet voorkomen.

Computer verveelt zich nooit
Volgens Reynisson is een computer bij uitstek geschikt voor nauwgezette controle van medicatie. Die verveelt zich namelijk niet bij routinematige taken, slaat geen essentiële stappen over en wordt niet afgeleid. Toch functioneren de systemen die in veel ziekenhuizen worden gebruikt onvoldoende, stelt hij vast. “Verpleegkundigen moeten aan het bed van de patiënt informatie nauwkeurig lezen en handmatig, digitaal administreren. Dat is foutgevoelig en biedt onvoldoende garantie voor patiëntveiligheid.”

Tijdens zijn studie in de Verenigde Staten kwam Reynisson in aanraking met de beeldherkenningstechnologie die onder andere wordt gebruikt bij zelfrijdende auto’s. Dat inspireerde hem om deze digitale techniek toe te passen bij medicatieverificatie. Om dit te realiseren richtten Reynisson en zijn studiegenoot Ívar Helgason in 2010 Mint Solutions op. Zes jaar later werd MedEye, de eerste medicatiescanner, in een Nederlands ziekenhuis in gebruik genomen. Daarna breidde het aantal gebruikers zich gestaag uit. Inmiddels werkt ongeveer 10 procent van de ziekenhuizen in Nederland met het systeem, neemt ook vanuit het buitenland de belangstelling toe en tonen verpleeghuizen interesse.

Medicatiescanner op de medicijnkar
Reynisson omschrijft MedEye als een hulpmiddel voor de verpleegkundige in het logistieke en het klinische proces. “In één stap, die aansluit op de bestaande procedures, veri eert het systeem alle medicatie voor de patiënt. Om de tabletten en capsules aan het bed fysiek te controleren volstaat een kleine scanner op de medicijnkar. Deze scanner vergelijkt vorm, kleur, merktekens, breuklijnen, diameter en dikte met de gegevens in een database van medicaties. Ook is het systeem aangesloten op het ziekenhuisinformatiesysteem om te verifiëren dat de toediening overeenkomt met de opdracht van de arts.”

Daarnaast kan MedEye helpen bij de correcte afhandeling van medicatie waarbij een tweede controle is vereist, de ‘hoog risicomedicatie’, zoals injecties, infusen en insulines. Ook kunnen medicijnen die verpakt zijn door een distributiesysteem voor geneesmiddelen (GDS) veilig en ef ciënt aan het bed worden gecontroleerd. Bij tussentijdse wijzigingen, waardoor de inhoud van het medicatiezakje niet meer correct is, kan de verpleegkundige dit met de medicatiescanner controleren en zelf aanpassen. Het zakje hoeft dan niet eerst terug naar de apotheek.

Nadrukkelijk wijst Reynisson erop dat alleen de toepassing van een geavanceerd systeem onvoldoende is om fouten in het meditatietraject te vermijden. “Alle processen, waaronder het bereidingsproces van de medicatie, moeten in orde zijn. Daarom kijken we daar nauwgezet naar voordat we MedEye implementeren.”

Bron: Bijlage Elsevier "Veilig Nederland" (zie pagina 6)

Permalink