Na een succesvolle proefperiode voert ouderenzorgorganisatie Present nog dit jaar op alle twaalf afdelingen Kleinschalig Wonen een nieuw systeem in om medicatiefouten te voorkomen. Met het medicatieveiligheidssysteem van MedEye is er beter toezicht op het toedienen van de juiste medicatie aan kwetsbare cliënten. Present is één van de eerste ouderenzorgorganisaties die hiervan gebruik maakt. Uit de pilot en de afname van MIC-meldingen (Meldingen Incidenten Cliëntenzorg) blijkt dat Present hiermee een enorme stap vooruitzet in veiligheid en efficiency.

logo present_klein.jpg

Meer tijd voor de cliënt
In de zomerperiode was er een zes weken durende proef met het systeem op verschillende afdelingen. Verpleegkundige Lieke Kwakernaak was projectleider en is na de pilot enthousiast over de keuze voor het systeem: “Als je op een andere manier gaat werken, geeft dat natuurlijk altijd wat stress. Zeker in deze tijd waar de hele zorgsector met een personeelstekort kampt. We hebben uitgebreid de tijd genomen voor trainingen en gezorgd dat er altijd iemand beschikbaar was voor begeleiding en vragen. De pilot heeft heel positief uitgepakt. Niet alleen was er een grote vermindering in het aantal medicatiefouten maar ook de mensen die met MedEye werken zijn heel enthousiast. Ze kwamen zelfs in hun vrije tijd terug om te oefenen. Dat zegt toch wel wat! Als verpleegkundigen hoeven we nu minder handelingen uit te voeren binnen het medicatieproces, we hebben geen papieren aftekenlijsten meer en hoeven geen acties meer uit te zetten op de MIC-meldingen. De tijd die hiermee vrijkomt, gebruiken we voor de persoonlijke zorg van de cliënt”.

Verpleegkundigen enthousiast
Kwakernaak vervolgt enthousiast: “We willen onze bewoners en cliënten de best mogelijke zorg geven. En bij de beste kwaliteit van zorg hoort medicatieveiligheid. Met MedEye krijgen onze mensen een extra hulpmiddel voor het toedienen van de juiste geneesmiddelen aan de juiste persoon. Daarmee kunnen we het aantal medicatiefouten zo klein mogelijk maken. Dat blijkt ook wel uit het aantal MIC-meldingen. Na een significante afname tijdens de pilotfase zijn er daarna zelfs helemaal geen MIC-meldingen op het gebied van medicatiefouten meer vernomen”.

Landelijk vooroplopen
Het MedEye-systeem begeleidt verzorgenden en verpleegkundigen stapsgewijs in het medicatieproces. Bij Present wordt de medicatie in zakjes gedistribueerd waarin alle medicatie van een cliënt per moment van inname zit verpakt. Het systeem kijkt of de inhoud van de zakjes overeenkomt met de voorgeschreven medicatie en geeft een signaal als er iets niet klopt. In dat geval wordt de medicatie in een speciale medicatiescanner gelegd die met behulp van computer vision alle medicatie herkent en aangeeft welke medicamenten de verzorgende voor zich heeft. Een extra controle die extra zekerheid geeft dat de cliënt de juiste medicijnen krijgt. Present loopt met dit innovatieve traject landelijk voorop binnen de sector van verpleeg- en verzorgingshuizen. De hele medicatie-uitgifte gebeurt nu digitaal via een koppeling van MedEye met zowel de apotheek als het elektronische voorschrijfsysteem Medimo.

Kwaliteit voorop
Het managementteam van Present koos na de positieve uitkomst van de proefperiode voor een verder uitrol van het systeem. Bestuurder Janneke Louisa-Muller: “Vanuit kwaliteitsoogpunt vinden we veiligheid voor onze bewoners heel belangrijk en medicatieveiligheid is daar een essentieel onderdeel van. Medicatieveiligheid ontstaat in de driehoek van bewoner, verzorgende en apotheek en het is niet eenvoudig dit waterdicht te krijgen. MedEye is voor ons een middel om fouten te voorkomen en het voor onze medewerker eenvoudiger te maken. De pilot is heel positief verlopen op deze beide punten. Present kiest er daarom voor om MedEye breder in te zetten op alle groepen voor kleinschalig wonen”.

Permalink